Habib Umar: Wiridkan Hasbiyallah, Jaga Shalat 5 Waktu, Jaga Pandangan - Santrijagad

Habib Umar: Wiridkan Hasbiyallah, Jaga Shalat 5 Waktu, Jaga Pandangan

Bagikan Artikel Ini
Oleh: Habib Umar bin Hafidh
 
Aku berikan dalam perkumpulan ini tiga wasiat. Hendaknya kalian ada hubungan dengan Rasulullah, dengan petunjuknya, dan kesungguhan untuk kelak dibangkitkan bersamanya, di hari dimana digelapkan atau dicerahkan wajah seorang hamba.
 
Habib Umar bin Hafidh
 Adapun wasiat yang pertama, yakni berupa bacaan. Bacalah ‘hasbiyallah wa ni’mal wakiil’ tujuh kali pada waktu pagi dan sore. Dengannya kita akan mendapat limpahan anugerah dari Allah, yang telah dikabarkan dalam hadits Rasulullah, “Barangsiapa yang membaca ‘hasbiyallah laa ilaaha illaa huwa ‘alayhi tawakkaltu wahuwa robbul ‘arsyil ‘adziim’ tujuh kali dipagi dan sore hari, niscaya Allah akan mencukupkan baginya apa-apa yang menyusahkannya , baik percaya atau tidak.” Maka hapalkanlah, dan ajarkanlah kepada keluarga dan sahabatmu tentang ajaran Rasulullah ini.
 
Wasiat kedua, berupa perbuatan. Jagalah kalian shalat 5 waktu, dan janganlah kalian shalat kecuali berjamaah. Dalam riwayat disebutkan, niscaya Allah akan memenuhi daratan dan lautan dengan pahala.
 
Wasiat yang ketiga, berupa suluk (adab). Hendaknya kalian mempersiapkan diri kalian untuk melihat wajah Nabi kalian, dengan memalingkan pandangan dari apa yang disukai oleh musuh-musuh kalian. Dan hal-hal itu banyak di internet, di ponsel dan sebagainya. Tolaklah tipuan mereka, dan tipuan mereka sangatlah hina. Dan tidaklah masuk tipuan mereka ke dalam diri kalian kecuali akan mencelakakan, mendzolimi, membuat gelap diri kalian, maka tolaklah semua tipuan ini.
 
Dan jagalah diri kalian, sebab pandangan adalah anak panah Iblis yang terlaknat. Allah berfirman dalam hadits Qudsiy, “Barangsiapa menahannya karena takut kepada-Ku, maka Aku akan menggantikannya dengan iman yang bisa dirasakan kelezatannya di dalam hatinya." Maka ambillah tiga wasiat ini. [Zq]
 
*Sumber: video keluaran Majlis Al-Wafa’ bi ‘Ahdillah

No comments:

Post a Comment