Kumpulan Maulid (Diba, Burdah, Barzanji) - Santrijagad

Kumpulan Maulid (Diba, Burdah, Barzanji)

Bagikan Artikel Ini

Berikut ini pdf kumpulan maulid yang kerap dibaca di langgar-langgar kampung, khususnya Langgar Baitul Atiq Desa Tuwel Bojong Tegal, Jawa Tengah.


Yakni Maulid Diba atau Mukhtashar fi as-Sirah an-Nabawiyyah karya Imam Abdurrahman bin Ali ad-Dibai as-Syaibani, Maulid Barzanji atau A-Iqdul Jawhar fi Maulidin Nabiyyil Azhar karya Sayyid Ja'far bin Hasan al-Barzanji, serta Qashidah Burdah atau Al-Kawakibud Durriyyah fi Madhi Khairil Bariyyah karya Imam Muhammad bin Said al-Bushiri

Unduh di sini (klik): MAJMUK MAULID

No comments:

Post a Comment